היה לה את המפתח לקרן לפתוח את שערי נפשי וגופי,

זכרונות מפעם שהיו קיימים בי חיכו שנים רבות למורת דרך גדולה וענווה.

הקורס לקח אותי בשבילי דרך שנשכחה, חיבור לאמא אדמה חיבור לעצמי, חיבור אמיתי ליקום ולמה שיש לו להעניק לי!

זאת שפה שדיברתי מול עצמי כל חיי אבל בקורס הבנתי שהיא נוכחת באנשים נוספים.

השמאניזם זאת מילה גדולה לבית קטן שקיבל אותי בזרועות פתוחות והכלה אינסופית!

תודה קרן מורה נצחית שלי

אהו!