במוצעים שלושה קורסים:

1. קורס 7 שמשות - רפואה שמאנית לנשים

קורס הכולל שבעה מפגשים, פירוט בהמשך הדף

2. קורס 13 ירחים - מודעות נשית פראית

קורס הכולל 13 מפגשים, פירוט דרך קישור בתחתית העמוד, יש ללחוץ על התמונה המתאימה 

3. קורס שנתי - חניכה לתודעה שמאנית ניקבית 

קורס הכולל 28 מפגשים, פתוח לשני המינים . פירוט בתחתית העמוד, יש ללחוץ על התמונה המתאימה .

4. שביל 'מים של כוכבים' - אין פירוט באתר

5. חניכות אומנות האש המקודשת - אין פירוט באתר

6. כלי רפואה ופרקטיקות למטפלים (בשיתוף עם טל ארנון)- אין פירוט באתר

7. חניכות אישיות בדרך הרפואה השמאנית