17/10 המרכז מארח את בלה ליטמן שתנחה סדנת חריזה אינדיאנית - לימוד הכנת צמידים.


28/10 סווט לודג' נשים - ערב ראש חודש חשון


29/10 סדנה לבניית תוף רפואה שמאני (כדאי לשריין יחידה מראש המלאי מוגבל).


6/11  פתיחת קורס 13 ירחים.

https://creation7suns.com/he/125


11/11  פתיחת קורס חניכה שנתי.

https://creation7suns.com/he/yearly-course-shamanismהרשמה טלפונית מראש.

טיפולים פרטניים, אירועים וטקסי מעבר פרטיים, בתאום מראש.