מון לודג' לנשים הינו טקס מיוחד המחובר למחזוריות הלבנה והדם שבגוף.

תהליך המורכב משני טקסים, בכוונה ממוקדת לריפוי המים, הדם והרחם שבגוף.  הרחם מרכז המחובר אל מקור היצירה של היקום, הרחם שמכילה ובוראת, הרחם הנובעת מעצמה ומחכמתה, חכמת האדמה.

טקס ראשון נערך במולד לבנה או בלילה שחור ללא ירח.

טקס שני נערך כשבועיים אחרי, בלבנה מלאה.

לפני הכניסה למבנה המשול לרחם האדמה, נערך תהליך מקדים של תפילות, מדיטציה, שחרור והרפייה.

הטקס כולל כל פעם שני סבבים (שתי דלתות) ולא ארבע כפי שמקובל בסווט לודג', הטקס עדין ורך ובהתהוות מיוחדת של נשות המעגל.

מומלץ לעבור את שני הטקסים כתהליך אחד (אין חובה כזו, זוהי המלצה בלבד).

* כדאי לעקוב אחר הפרסומים בנוגע לתאריכים בהם נערך תהליך מיוחד זה.